FIP kat (Feline infectieuze peritonitis )

fip kat feline infectieuze peritonitis

Feline Infectieuze Peritonitis (FIP), ook wel feline enterische corona virusinfectie genoemd, is een virale ziekte bij katten. Zij wordt veroorzaakt door een type coronavirus. De ziekte is moeilijk op te sporen omdat de symptomen lijken op die van andere ziekten. Er is geen genezing voor FIP

Feline Infectieuze Peritonitis (FIP), ook wel feline infectieuze peritonitis genoemd, is een virale ziekte bij katten. Zij wordt veroorzaakt door een gemuteerde vorm van een coronavirus. De mutatie verandert het virus zodanig dat het zeer besmettelijk en dodelijk wordt. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette uitwerpselen.

Coronavirussen en katten

Corona virussen zijn virussen die veel verschillende soorten dieren infecteren. Deze virussen worden vaak aangetroffen bij vogels, vleermuizen, varkens, koeien, paarden, katten, honden en andere zoogdieren. Corona virussen worden ook aangetroffen bij vissen, reptielen, amfibieën en insecten. Mensen worden gewoonlijk niet door deze virussen aangetast, maar er zijn uitzonderingen. Sommige corona virussen kunnen bij mensen ernstige ziekten veroorzaken, waaronder longontsteking, diarree en zelfs de dood.

Feline coronavirus (FCoV) is een type coronavirus dat katten kan infecteren. De meeste katten zullen op een bepaald moment in hun leven besmet raken met FCoV. Feline coronavirus komt vooral voor op plaatsen waar veel katten samenleven. Geschat wordt dat ongeveer 25 tot 40% van alle huiskatten besmet is met FCoV. In huishoudens waar katten in groepen samen worden gehouden, zoals catteries en asiels, kan dit percentage oplopen tot 80 à 100%.

Corona virussen zijn een familie van virussen die aandoeningen van de luchtwegen veroorzaken. Ze zijn genoemd naar het kroonachtige uiterlijk van de stekels op hun oppervlak. Corona virussen zijn omhulde virussen met eenstrengs RNA-genomen. Ze worden ingedeeld in vier genera: alfa, bèta, gamma en delta. Alfa- en bèta-corona virussen infecteren zoogdieren, terwijl gamma- en delta-corona virussen vogels infecteren.

Corona virussen zijn een grote familie virussen die infecties van de luchtwegen veroorzaken bij veel diersoorten, waaronder de mens. De meeste veroorzaken milde symptomen zoals koorts, hoest en een loopneus. Sommige stammen kunnen echter ernstige ziekte en zelfs de dood veroorzaken.

Hoe ontstaat het FIP virus?

Bij sommige katten verandert het FIP-virus zichzelf in een variant die gevaarlijker is: het feline infectieuze peritonitis virus (FIPV). Dit betekent dat het FIP-virus ontstaat wanneer een kat die reeds besmet was met een relatief ongevaarlijk coronavirus, een nieuwe infectie oploopt.

FIP is een ziekte die wordt veroorzaakt door een type coronavirus dat infectieuze peritonitis virus (FIPV) wordt genoemd. In tegenstelling tot andere soorten corona virussen kan FIPV zich vermenigvuldigen in macrofagen, de witte bloedcellen die infecties bestrijden. Macrofagen zijn te vinden in vele weefsels, waaronder de lever, milt, lymfeklieren, beenmerg en darmen. Wanneer het FIPV een macrofaag infecteert, zorgt het ervoor dat de cel opzwelt en grote hoeveelheden van een ontstekingseiwit genaamd interferon-gamma begint te produceren. Interferon gamma helpt het immuunsysteem van het lichaam virussen en bacteriën te herkennen. Wanneer het lichaam echter te veel interferon-gamma aanmaakt, kan dit ontstekingen en schade aan organen veroorzaken. Katten met FIP hebben meestal hoge niveaus van interferon-gamma in hun bloed.

Welke katten krijgen FIP?

Feline infectieuze peritonitis (FIP) is een ziekte die huiskatten treft. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus dat feline enteric coronavirus (FECV) wordt genoemd en dat lijkt op het canine coronavirus. FECV wordt verspreid via ontlasting, urine, speeksel en andere lichaamsvloeistoffen. Katten raken besmet als ze hun eigen uitwerpselen of die van een andere kat oplikken. Eenmaal in het lichaam, verplaatst het virus zich naar de lymfeklieren, milt, lever, nieren en darmen. Daar veroorzaakt het ontstekingen en schade aan de organen. De symptomen kunnen zich binnen drie dagen na de besmetting voordoen, maar beginnen meestal zo’n vijf tot zeven dagen na de blootstelling. Deze symptomen omvatten koorts, braken, diarree, gewichtsverlies, en meer.

Feline infectieuze peritonitis (FIP) is een ziekte die wordt veroorzaakt door een type coronavirus. Katten raken besmet wanneer ze het virus via hun neus inademen. Eenmaal in het lichaam, verplaatst het virus zich naar de lymfeklieren en de milt. Daar vermenigvuldigt het zich en verspreidt het zich door het lichaam. Als het virus de lever bereikt, veroorzaakt het ontsteking en littekenvorming. Dit leidt tot vochtophoping in de bolle buik, wat buikpijn en gewichtsverlies veroorzaakt. Het virus kan ook bloedstolsels in de longen veroorzaken, wat leidt tot hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.

Feline infectieuze peritonitis (FIP) is een ongeneeslijke virale ziekte die huiskatten treft. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus, het feline enteric coronavirus (FECV), dat wordt verspreid via de ontlasting. Stress kan een kat kwetsbaarder maken voor FIP. Stresssituaties, zoals een verhuizing, een nieuwe kat in huis, of een bezoek aan de dierenarts, kunnen de vatbaarheid van een kat voor FIP vergroten.

Ragdolls zijn vatbaar voor heupdysplasie, een aandoening die pijn en misvorming van de heupen veroorzaakt. Sommige studies suggereren dat dit te wijten kan zijn aan een genetische aanleg. Andere studies tonen echter aan dat de ziekte niet erfelijk is.

Deze factoren kunnen de kans vergroten dat het feline corona virus muteert in het feline infectieuze peritonitis (FIP)-virus en dat een kat FIP ontwikkelt.

Wat zijn de symptomen?

FIP is een ziekte die veel verschillende symptomen kan veroorzaken. Deze symptomen lijken vaak op die van andere ziekten. Daarom is het moeilijk te zeggen of u werkelijk FIP hebt of niet. Veel voorkomende symptomen zijn koorts, lusteloosheid en gebrek aan eetlust.

Katten kunnen op elke leeftijd het feline leukemievirus (FeLV) oplopen, maar meestal gebeurt het als ze nog kittens zijn. FeLV is een retrovirus dat het immuunsysteem aantast. Het veroorzaakt de groei van kankergezwellen in het lichaam van de kat. Als het niet wordt behandeld, kan FeLV de dood tot gevolg hebben.

Bij natte katachtige infectieuze peritonitis (FIP) is er een ophoping van vocht in de buikholte of borstholte. Deze ophoping van vocht ontstaat door beschadiging en ontsteking van de bloedvaten (vasculitis) waardoor vocht uit de bloedbaan in de buik- of borstholte lekt. Dit vocht is meestal heldergeel en draadvormig, en kan de kat lusteloos en zwak maken.

Bij droge FIP veroorzaakt de infectie een langdurige (chronische) ontsteking rond de bloedvaten in het hele lichaam. Deze ontstoken gebieden kunnen verschillende organen aantasten, waaronder de ogen en de hersenen, de lever, de nieren, de longen en de huid. De symptomen kunnen sterk variëren, afhankelijk van de mate en de plaats van de orgaanbeschadiging. Voorbeelden van symptomen zijn neurologische afwijkingen zoals onstabiel lopen, vreemd gedrag en verlies van gezichtsvermogen.

Feline infectieuze peritonitis (FIP) is een ziekte die katten treft. Ze wordt veroorzaakt door een virus, het feline coronavirus (FCoV), dat wordt verspreid door direct contact met besmette uitwerpselen. De symptomen verschijnen meestal binnen twee tot vier weken na blootstelling aan het virus. De meeste katten herstellen van FIP, maar ongeveer 10% van hen sterft.

De twee belangrijkste vormen.:Bij de droge vorm zijn de verschijnselen afhankelijk van de aangetaste organen. Bij de natte vorm hebben katten vaak een bolle buik / dikke buik / opgezwollen buik door vocht in de buikholte. Zowel de droge vorm als de natte vorm zijn vormen om goed in de gaten te houden.

Hoe is FIP (feline infectieuze peritonitis)

De symptomen zijn niet specifiek voor Feline Infectieuze Peritonitis (FIP) en kunnen ook voorkomen bij katten met andere ziekten. Daarom is het moeilijk om met zekerheid te zeggen of een kat FIP heeft. De dierenarts kan echter een aantal diagnostische tests doen om vast te stellen of een kat FIP heeft.

Als bij u FIP is vastgesteld, denk dan aan het volgende:

 • De kat heeft klinische verschijnselen die wijzen op infectieuze peritonitis bij katachtigen (FIP).
 • De kat wordt als een hoog risicodier beschouwd omdat hij in een grote groep leeft en jong is.
 • Feline infectieuze peritonitis is een ziekte die wordt veroorzaakt door het feline coronavirus. Het veroorzaakt ontsteking van de bekleding van de maag en darmen van de kat. Symptomen zijn braken, lichte diarree, gewichtsverlies, koorts en buikpijn. Bloedonderzoek toont een laag aantal witte bloedcellen aan, een hoog totaal eiwitgehalte, hoge leverenzymwaarden en soms een hoog cholesterolgehalte. Een echografie van de buik kan vochtophoping rond de longen, het hart, de nieren en de milt aantonen,

Feline infectieuze peritonitis (FIP) is een aandoening van het immuunsysteem die katten treft. Het wordt veroorzaakt door een virus, het feline enteric coronavirus (FECV), dat het darmkanaal infecteert. De klinische symptomen en vage symptomen kunnen zich binnen twee weken na besmetting voordoen en bestaan uit braken, diarree, gewichtsverlies, koorts, depressie en buikpijn. Sommige katten zullen volledig herstellen, terwijl anderen een fatale vorm va

Een bloedonderzoek wordt vaak gedaan om op bepaalde ziekten te controleren. Een bloedonderzoek zal uitwijzen of uw kat antilichamen tegen het FIP-virus heeft. Als uw kat geen antilichamen tegen het Fip-virus heeft, is het onwaarschijnlijk dat hij FIP heeft. Maar ook als uw kat geen antistoffen tegen het Fip-virus heeft, is het mogelijk dat hij FIP heeft, omdat er andere virussen zijn die soortgelijke symptomen veroorzaken.

Eén diagnostisch hulpmiddel dat wordt gebruikt heet PCR. Dit is vooral nuttig wanneer er vocht in de borst- of buikholte zit en alle symptomen wijzen op infectieuze buikvliesontsteking bij katachtigen. PCR kan op twee verschillende manieren worden gebruikt:1) Real time PCR: Dit wordt gedaan met behulp van een real time thermo cycler. De thermo cycler controleert de reactie met regelmatige tussenpozen. Stijgt de temperatuur boven een bepaalde drempel, dan is de test positief.2) End point PCR: Dit is

 • Deze techniek wordt gebruikt om corona virussen op te sporen die zich in vloeistoffen of bloed vermenigvuldigen. Corona virussen die zich hoofdzakelijk in het maagdarmkanaal vermenigvuldigen, vermenigvuldigen zich gewoonlijk niet in het bloed. Als een coronavirus in het bloed wordt aangetroffen, is het dus waarschijnlijk dat het dier feline infectieuze peritonitis (FIP) heeft, een aandoening van het immuunsysteem die wordt veroorzaakt door een coronavirus. Dit is echter slechts een sterke aanwijzing voor FIP. Het bewijst niet dat het virus de ziekte veroorzaakt.
 • Feline infectieuze peritonitis (FIP) is een ziekte die wordt veroorzaakt door een type coronavirus. De ziekte wordt gekenmerkt door een immuunreactie die ontsteking en vernietiging van de organen in het lichaam veroorzaakt. De ziekte is dodelijk als zij niet wordt behandeld. De eerste symptomen van FIP zijn gewoonlijk koorts, gebrek aan eetlust, braken, diarree, gewichtsverlies en buikpijn. De diagnose wordt bevestigd door de aanwezigheid van antilichamen tegen het FIP-virus in het bloed aan te tonen. Een polymerase kettingreactie (PCR) test wordt gebruikt om het virus op te sporen in weefselmonsters van het aangetaste orgaan.

Er zijn twee andere methoden om vast te stellen of er sprake is van FIP: (1) of de patiënt een verhoogde serumferritinespiegel heeft; en (2)

 • Als er vocht in de buik- of borstholte zit, kan dat worden onderzocht. Bij FIP zijn deze vloeistoffen vaak geel en draadvormig. Als met behulp van immuno fluorescentie technieken in bepaalde cellen (macrofagen) coronavirus-eiwitten kunnen worden gevonden, is er sprake van FIP.
 • De andere definitieve manier om FIP op te sporen is het bloed van de kat te testen. Als er een hoge concentratie antilichamen tegen het virus is, dan heeft de kat de ziekte al eerder gehad. Deze methode is echter niet altijd betrouwbaar, omdat de antilichamen ook na herstel kunnen verschijnen.

Is FIP besmettelijk?

Het normale coronavirus (FCoV) is veel besmettelijker dan het feline infectieuze peritonitis virus (FIP). Een kat die besmet is met FIP kan het virus langer (meer dan een jaar) of korter uitscheiden, afhankelijk van de stam. FCoV kan zich ook verspreiden via ontlasting, speeksel en urine. Andere katten kunnen het virus binnenkrijgen via de neusholte of de mond, bijvoorbeeld door eten of drinken.

Feline infectieuze peritonitis (FIP) is een ziekte die katten treft. Zij wordt veroorzaakt door een type coronavirus dat feline enteric coronavirus (FECV) wordt genoemd. FECV is meestal onschadelijk, maar wanneer het immuunsysteem verzwakt, kan het FIP veroorzaken.

Feline infectieuze peritonitis wordt veroorzaakt door een feline coronavirus. Hoewel het virus kan worden aangetroffen in de uitwerpselen van besmette katten, is het zelden besmettelijk. Als meerdere katten samenleven, kan het virus zich echter verspreiden. Regelmatig verschijnen er nieuwe virusstammen, waardoor de kans op nieuwe mutaties en het ontstaan van het FIP-virus toeneemt.

Als een hond aan FIP is gestorven, kunt u het beste ten minste twee weken wachten voordat u een andere hond neemt. Als er andere honden in het huishouden zijn, is er een zeer grote kans dat zij allemaal besmet zijn. Dit betekent niet dat zij ook FIV zullen krijgen. In een dergelijk geval is het belangrijk te zorgen voor een goede hygiëne en stress te vermijden.

Behandelen tegen FIP

Feline infectieuze peritonitis (FIP) is een ongeneeslijke ziekte die huiskatten treft. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus, het feline enteric coronavirus (FECV), dat wordt verspreid via de ontlasting. Als een kat eenmaal FIP heeft, is de ziekte meestal fataal. De meeste katten die de ziekte krijgen, sterven binnen een paar weken, maar niet als de katten maar een paar weken oud zijn. Dan kan het zelfs zijn dat een aantal dagen al genoeg is. Echter is hier nog niet genoeg wetenschappelijk bewijs voor. Het aantal katten dat sterft aan vip is ongeveer 10%, dit is wel vaak omdat ze geen reguliere behandeling krijgen bij een dierenarts. al zijn er niet veel behandelingen bekend of te wel effectieve behandelingen. De coronavirus infectie heeft veel gelijkenissen met het FCov infectie.

Het is niet altijd mogelijk om katten met kanker te behandelen. Soms is euthanasie de beste optie. Als u voor euthanasie kiest, zal uw dierenarts de kat een overdosis narcose inspuiten. Nadat de kat buiten bewustzijn is, snijdt de dierenarts de keel van de kat door. De kat zal leegbloeden en sterven.

Feline infectieuze peritonitis (FIP) is een ongeneeslijke ziekte die katten treft. Er is veelbelovend onderzoek naar het gebruik van het geneesmiddel GS-44201524 voor de behandeling van FIP. Dit geneesmiddel is echter nog niet goedgekeurd door de FDA.

Als de kat echt ziek is, kan euthanasie de beste optie zijn om verder lijden te voorkomen.

Hoe kunnen FIP’s worden voorkomen?

Feline infectieuze peritonitis (FIP) treedt op wanneer een kat besmet raakt met het feline coronavirus (FCoV), dat een immuunreactie veroorzaakt die de organen van het lichaam beschadigt. De ziekte is dodelijk als zij niet wordt behandeld. FIP wordt veroorzaakt door mutaties in het virus, waardoor het voor het immuunsysteem moeilijker wordt het virus te bestrijden.

Feline infectieuze peritonitis is een ziekte die katten treft. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus dat feline enteric coronavirus (FECV) heet en wordt overgedragen via de ontlasting. Katten die dicht op elkaar worden gehouden, lopen een groter risico besmet te raken. Daarom is het belangrijk om uw kat uit de buurt van andere katten te houden. U moet ook uw handen wassen nadat u uw kat hebt aangeraakt en voordat u hem/haar eten geeft.

Catteries

Het is belangrijk om uw kat uit de buurt van andere katten te houden. Als u een kat in huis heeft, moet u ook uw hond uit de buurt van uw kat houden. U moet ook uw handen wassen voor en na het omgaan met uw kat.

 • Katten mogen nooit in grote groepen worden gehouden. Kleine groepen katten verdienen de voorkeur, idealiter niet meer dan vier katten in elke groep. Dit verkleint de kans op verspreiding van de corona virusinfectie door de katten populatie.
 • Kattenbakken moeten op een gemakkelijk toegankelijke plaats staan en regelmatig worden schoongemaakt. Zorg ervoor dat er voldoende kattenbakken beschikbaar zijn voor uw kat. Als u meerdere katten heeft, zorg er dan voor dat elke kat zijn eigen kattenbak heeft.
 • Regelmatig borstelen kan helpen voorkomen dat de vacht van uw kat vervuild raakt met uitwerpselen.
 • Hou jezelf gezond, zorg voor een goede hygiëne, en zorg voor je kat.
 • Fok niet meerdere nesten kittens tegelijk.
 • Door een drachtige poes te scheiden en weg te houden van de rest van de kolonie, wordt het risico verkleind dat de ziekte overslaat op de kittens.
 • Feline infectieuze peritonitis (FIP) is een dodelijke ziekte bij katten die wordt veroorzaakt door een coronavirus. De ziekte wordt verspreid door direct contact met besmette ontlasting of urine. Als u vermoedt dat uw kat FIP heeft, raadpleeg dan onmiddellijk uw dierenarts.
 • Na een uitbraak van FIP moet het fokken enkele weken worden stopgezet. Het is mogelijk dat het virus nog steeds in de kolonie circuleert en veel nieuwe infecties veroorzaakt.

Vaccineren tegen FIP

Er is momenteel geen vaccin beschikbaar voor infectieuze peritonitis bij katten. Er zijn veel verschillende soorten corona virussen, en er is geen garantie dat het vaccin tegen al deze virussen bescherming biedt. Vaccinatie biedt mogelijk geen voordelen als het kitten al besmet is met een coronavirus, omdat het vaccin infectie niet kan voorkomen. Het vaccin is mogelijk niet nuttig voor kittens jonger dan 16 weken, omdat zij nog niet voldoende tijd hebben gehad om immuniteit te ontwikkelen.

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *